Witamy / Welcome

Witamy na stronie nowojorskiego Koła Przyjaciόł Fundacji, ktόrą ustanowił Jan Paweł II dekretem z dnia 16 X 1981 roku.

Fundacja Jana Pawła II i wszystkie 44 Koła i Towarzystwa Przyjaciόł Fundacji działające w 16 krajach świata realizują cele, ktόre postawił przed nimi Ojciec Św. Przez osobiste zaangażowanie i troskę członkowie Fundacji przekazują wartości kultury chrześcijańskiej we wspόłczesnym świecie, rozpowszechniają nauczanie JPII oraz zachowują pamięć o Czcigodnym Słudze Bożym i przekazują ją następnym pokoleniom. Ich prace koordynuje Sekretariat Fundacji znajdujący się w Domu Polskim Jana Pawła II w Rzymie.

Swiatowe Dni Mlodziezy – Krakow 2016

Nowojorskie Koło Przyjaciół fundacji Jana Pawla II organizuje pielgrzymkę na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie w dniach od 26 lipca do 7 sierpnia 2016 r. W programie udział w modlitewnym czuwaniu oraz w mszy św. z Papieżem Franciszkiem, a także zwiedzanie Polski poludniowej: Leżajsk, Jarosław, Przemyśl, Bieszczady. Szczegółowy program i cena pielgrzymki zostaną podane wkrótce. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny z prezesem Mieczyslawem Pajakiem.

OPLATEK NOWOJORSKIEGO KOLA FUNDACJI 2015 R.

Przyjaciele Fundacji Jana Pawła II spotkali sie na dorocznym spotkaniu opłatkowym, które odbyło się w niedzielę 6 grudnia 2015 r. w Sali Bankietowej Princess Manor na Greenpoincie. Uroczystość rozpoczęła się modlitwą. Poprowadził ją kapelan Koła ks. Józef Szpilski. Przyjaciół i dobroczynców organizacji powitał prezes nowojorskiego Koła - Mieczysław Pająk. Przedstawił on cele i zadania Fundacji oraz podziękował za wspieranie dzieła Jana Pawła II. Następnie zgodnie z polską tradycją przełamano się opłatkiem, składając ...

WYCIECZKA DO COSTA RICA – 7-12 MARCA 2016 R.

W 2016 roku planujemy wycieczkę – pielgrzymkę do Kostaryki śladami Jana Pawla II. W sprawie wycieczki prosimy dzwonić do Prezesa lub Wiesi Kufel. Zgłoszenia tel. 718 349-2117 lub (718) 383-9587. Oto szczegóły wyjazdu: Przylot do Kostaryki. Zależnie od godzin przylotu zwiedzanie San Jose. Kolacja i nocleg w hotelu 4*   Śniadanie. Zwiedzanie San Jose, m.in. Teatr Narodowy, Katedra, Plac Niepodległości, Muzeum Złota i Park La Sabana, gdzie odbyła się msza papieska podczas pielgrzymki Jana Pawła II do Kostaryki ...

Walne Zebranie – podsumowanie działalności Nowojorskiego Koła w 2015 r.

W niedzielę 22 listopada 2015 roku członkowie Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II w Nowym Jorku spotkali się na mszy świętej w kościele św. St. Kostki na Greenpoincie. Podziękowaliśmy Bogu za kolejny rok działalności Koła i modliliśmy się o Boże błogosławieństwo dla wszystkich Dobroczyńców i Przyjaciół naszej Fundacji. Następnie udaliśmy się na Walne Zebranie, na którym zarząd Koła przedstawił podsumowanie pracy w mijającym roku, który był bardzo bogaty w różnorodne wydarzenia. Zorganizowaliśmy ...